Så monterar du skruvdragartillämpningen

 • Vad du kan förvänta dig
  1:17
 • Översikt och specifikationer för en skruvdragningstillämpning
  1:28
 • OnRobots skruvdragningssystem
  2:54
 • Bästa praxis för upplockning av skruvar 
  3:22
 • Så dras skruvarna åt på rätt sätt 
  3:47
 • Uppbyggnad av det kompletta programmet
  3:42