การพัฒนาระบบไขสกรูของคุณ

 • สามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง
  1:17
 • ภาพรวมและรายละเอียดทางเทคนิคของงานไขสกรู
  1:28
 • ระบบไขสกรูของ OnRobot
  2:54
 • แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการหยิบสกรู 
  3:22
 • การขันแน่นสกรูอย่างถูกต้อง 
  3:47
 • การกำหนดโครงสร้างโปรแกรมการทำงานทั้งหมด
  3:42
ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในวิดีโอชุดนี้