Cách xây dựng ứng dụng Screwdriver

 • Bạn sẽ được gì
  1:17
 • Tổng quan và thông số của ứng dụng siết vít
  1:28
 • Hệ thống siết vít OnRobot
  2:54
 • Những cách thức tốt nhất để gắp vít 
  3:22
 • Cách siết vít thành công 
  3:47
 • Cấu trúc chương trình hoàn chỉnh
  3:42